วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมการวาดภาพระบายสี แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1. การวาดภาพลายเส้นด้วยปากกา ( ไม่ต้องร่างด้วยดินสอ ) ต้องวางแผนการวาดด้วยการจุดกะขนาดแล้วลากเส้นไปตามจุดที่กะไว้ จะทำให้ได้ภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับ ถ้าจะให้ภาพสวยงามให้ใช้การลากเส้นเพียงเส้นเดียว ไม่ต้องลากซ้ำกัน 2. การระบายสี แบ่งสีออกเป็น 2 โทน คือ โทนร้อนและโทนเย็น และแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ คือ สีโทนร้อน มีดังนี้ - ชุดที่ 1 ดำ - น้ำตาล - แดง - ชุดที่ 2 น้ำตาล - แดง - ส้ม - ชุดที่ 3 แดง - ส้ม - เหลือง สีโทนเย็น มีดังนี้ - ชุดที่ 1 ดำ - น้ำเงิน - เขียวแก่ - ชุดที่ 2 เขียวแก่ - เขียวอ่อน - เหลือง - ชุดที่ 3 น้ำเงิน - เขียวแก่ - เขียวอ่อน